TBA.....

 

 

 

 

AIACT Past Speakers

Prof. Toshio Fukuda

Meijo University,Japan / Beijing Institute of Technology, China

Prof. Dan Zhang

York University, Canada

 

Prof. Wei Gao

University of New South Wales (Sydney), Australia

Prof. Kenji Suzuki

Tokyo Institute of Technology, Japan / Illinois Institute of Technology, Chicago, USA

Prof. Sheng Guo

Beijing Jiaotong University, China

 

         
Prof. Songyi Dian
Prof. Makoto Kaneko
Prof. ZhiDong Wang
Prof. Wei Dong

Prof. Bin He 

Sichuan University, China
Osaka University, Japan
Chiba Institute of Technology, Japan
Harbin Institute of Technology, China
Shanghai University, China
         
     

Prof. Jinsong Bao

Donghua University, China

Dr. Haijun Shan

Zhejiang Lab, China